Contact

U kan de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 541 32 80
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen

Inschrijven

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.be. Hebt u interesse, dan is een (vrijblijvend) bezoek aan onze school wenselijk. Zo kan u inschatten of onze school/studierichting de juiste keuze is. Indien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

We voorzien hiervoor drie informatiesessies. Deze zijn gepland op de volgende data, telkens in de voormiddag van 9.30u tot 12u. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@sintjozefov4.be

- donderdag 8/12/2016

- donderdag 16/3/2017

- donderdag 18/5/2017


 

Tijdlijn van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure

1.    Oefenperiode aanmeldingssysteem vanaf 7 november 2016 tot 3 maart 2017 om 20u. Behoor je tot de voorrangsgroep, dan is digitaal aanmelden alsook het oefenen niet nodig.

2.    Voorrangsperiode (Broers/zussen/kinderen van een zelfde leefeenheid en kinderen van personeel): van maandag 6 maart 2017 om 8u30 tot vrijdag 17 maart 2017 om 16u. Graag op voorhand telefonisch contact opnemen op het telnr. 03/541.32.80.

3.    Aanmeldingsperiode: van maandag 20 maart 2017 - 10u tot woensdag 22 maart 2017 – 24u. Aanmelden doet u via deze link. Na het invullen van de geboortedatim gebeurt de tijdsregistratie. Hebt u vragen bij de toepassing, dan mag u de school contacteren op het nr. 03/541.32.80, tussen 8u en 16u30. Hebt u geen computer ter beschikking, dan kan u op onze school terecht tijdens de schooluren. Zorg dat u goed op voorhand weet voor welk type u wenst aan te melden (type 4 of type 9). Raadpleeg hiervoor het CLB dat aan de huidige school verbonden is.

4.    De ordeningscriteria voor inschrijving zijn bepaald op 20% volgorde van aanmelden en 80% toeval. Bij de berekening wordt de afrondingsregel toegepast: vanaf 0,5 wordt naar boven afgerond. Bijvoorbeeld: er zijn 3 vrije plaatsen. Op basis van chronologie zal 1 plaats worden toegewezen want 20% van 3 = 0,6 → 1 en op basis van toeval worden 2 plaatsen toegewezen want 80% van 3 = 2,4 → 2

5.    Berichtgeving rond resultaten aanmelden: vrijdag 24 maart 2017. Leerlingen die in aanmerking komen voor een plaats krijgen bevestiging per mail en meteen een moment voor afspraak om in te schrijven. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor een plaats krijgen ook een mail en een bericht van niet-toewijzing met vermelding van plaats in de wachtrij.

6.    Inschrijvingsperiode voor de aangemelde jongeren: start op maandag 27 maart 2017 om 8u30 en duurt tot en met 2 mei 2017 16u. Indien op 2 mei 2017 geen effectieve inschrijving werd gerealiseerd of hiervoor geen afspraak werd gemaakt, wordt de volgende volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen uitgenodigd tot inschrijving.

7.    Klachten kunnen gemeld worden aan de directie mevr. Tally Nuytten, via mail: directie@sintjozefov4.be of telefonisch: 03/541.32.80. In 2de instantie kan men beroep doen op de disfunctiecommissie via de LOP-deskundige, Inge Wagemakers, als neutraal persoon, via mail: inge.wagemakers@ond.vlaanderen.be of telefonisch: 0499/ 771 167. De klacht moet binnen de vijf werkdagen na het beëindigen van de aanmeldingsperiode gemeld worden. Binnen de 12u komt deze commissie samen om de klacht te behandelen en een antwoord te bieden.

8.    Start vrije inschrijvingen vanaf woensdag 3 mei 2017 8u30.

9.    Tot 5 oktober kan een geweigerde leerling opgebeld worden indien er een plaats vrij komt (in chronologische volgorde volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen).


 

Vrije plaatsen

  

 

 

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas