KERSVERS

Door 6MM:
11/08/2019

Interview met twee nagelnieuwe OV4 leerkrachten. Wat zijn de ervaringen, hindernissen & dromen van onze starters? De 6 MM'ers gingen het na ...

https://vimeo.com/371235836

GERED DOOR DE ...

Door Lynn:
10/05/2019

trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnng!!

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs en dat kan je enkel bereiken met straffe leerkrachten.

https://www.savedbythebell.be

 

OUDERWERKING

Door Hanna:
09/24/2019

Neem een kijkje achter de schermen…
Om de ouders van onze leerlingen dichter bij de werking van de school te betrekken, zouden we graag een ouderwerking oprichten. We zetten al sterk in op een open communicatie met de individuele leerlingen en hun ouders, maar ook op overkoepelender vlak zouden we de communicatie willen versterken. Door een ouderwerking in te stellen kunnen we jullie visie op bepaalde schoolthema’s beter opvolgen.
Een ouderwerking kan veel inhouden, het is dan ook aan jullie om de agendapunten mee op te stellen. Hieronder alvast een paar voorbeelden.

Misschien hebben jullie wel ideeën:
- om geld in te zamelen voor extra schoolmateriaal?
- om de communicatie tussen ouders en school optimaal te laten verlopen?
- om de infrastructuur van de school te optimaliseren?

Jullie aanmelden is vrijblijvend. Wij hopen vooral op een nog beter contact met de ouders van onze leerlingen, op welke manier dan ook. Heeft u zin om zich hier achter te scharen? Stuur dan uw naam en e-mailadres naar hanna.verhofstede@sintjozefov4.be of schrijf je meteen in tijdens deze receptie.

Pages

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas