OUDERWERKING

Door Hanna:
09/24/2019

Neem een kijkje achter de schermen…
Om de ouders van onze leerlingen dichter bij de werking van de school te betrekken, zouden we graag een ouderwerking oprichten. We zetten al sterk in op een open communicatie met de individuele leerlingen en hun ouders, maar ook op overkoepelender vlak zouden we de communicatie willen versterken. Door een ouderwerking in te stellen kunnen we jullie visie op bepaalde schoolthema’s beter opvolgen.
Een ouderwerking kan veel inhouden, het is dan ook aan jullie om de agendapunten mee op te stellen. Hieronder alvast een paar voorbeelden.

Misschien hebben jullie wel ideeën:
- om geld in te zamelen voor extra schoolmateriaal?
- om de communicatie tussen ouders en school optimaal te laten verlopen?
- om de infrastructuur van de school te optimaliseren?

Jullie aanmelden is vrijblijvend. Wij hopen vooral op een nog beter contact met de ouders van onze leerlingen, op welke manier dan ook. Heeft u zin om zich hier achter te scharen? Stuur dan uw naam en e-mailadres naar hanna.verhofstede@sintjozefov4.be of schrijf je meteen in tijdens deze receptie.

exit Carl

Door Tally:
05/13/2019
 
Dankjewel, Carl, voor al je verdiensten!
 
· Als leraar: met het hart op de juiste plaats. Je wist onze leerlingen te prikkelen, aan te moedigen en hun grenzen te verleggen.
· Als titularis: een rots in de branding voor veel leerlingen en hun ouders.
· Als graadcoördinator en voorzitter van de klassenraad: to the point, consequent, oplossingsgericht én besluitvaardig.
· Als taper of lid van het middenkader: bedachtzaam, kritisch, creatief, met de voeten op de grond, en met de nodige humor op tijd en stond.
· Als ict-coördinator: gedreven door techniek en perfectie heb je de school gedigitaliseerd en door heel wat scenario’s geloodst.
· Als opvolger van de verbouwingswerken: hier kwamen jouw creativiteit en accuraatheid als vaste stoffen in een smeltkroes terecht met als resultaat een mooi beeld, een mooi concept, een mooi schoolgebouw. SJ2.
 
En dit alles zonder schijn, zonder show, mét mensenkennis en mét visie.Chapeau Carl, dit alles verdient meer dan respect. Je bent een opmerkelijk professional met waanzinnig veel talent. Heel erg bedankt voor de fijne samenwerking gedurende al die jaren! Voor jou geen OV1-2 of 4 meer, maar voortaan een OV22. Het ga je goed!

Dieren kijken

Door Emma:
05/06/2019

Naar jaarlijkse gewoonte brachten de leerlingen van 3- & 4PUB een bezoek aan de ZOO. Daar keken ze hun ogen uit voor het vak Waarneming en stortten ze zich met veel enthousiasme op het blindschetsen van pinguïns, het aquarellen van vissen en het fotograferen van Kamelen. Voor herhaling vatbaar!

Pages

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas