100.000ste bezoeker

Door Carl:
06/22/2012

Het eerste en tweede jaar Publiciteit & Grafische Vormgeving van het Sint-Jozef Instituut uit Antwerpen (Luchtbal) is de 100.000ste bezoeker van het MAS Havenpaviljoen. De 12 leerlingen van de klas kregen vanmiddag een handige, opvouw-
bare drinkbus van havenschepen Marc Van Peel. De vijf begeleiders van de klas uit het buiten-
gewoon secundair onderwijs ontvingen ieders een bos bloemen. De klas was in het MAS Haven-
paviljoen als sluitstuk van Bar del Mundo, een gratis educatief spel dat aan de hand van verschillende locaties rond het MAS leerlingen wil laten kennismaken met de weg die fair trade producten afleggen. 

Buskruit

Door Goedele:
05/01/2012

Buskruit is een nieuw inclusietraject van Piazza dell’Arte waarin jongeren met en zonder een beperking samen naar een creatief resultaat toewerken. Concreet wordt er onder professionele begeleiding intensief gewerkt rond een thema in diverse audiovisuele kunstdisciplines. Jongeren nemen op die manier zelf de verschillende rollen op die in een creatief proces aan bod komen. Het coördinerend team en de begeleiders functioneren als bruggenbouwers tussen de klas uit ASO/TSO/BSO/KSO en de BuSO klas.

De OV4 leerlingen zijn samen met die van het Instituut Sint-Maria aan de slag gegeaan met het thema ‘Dromen’. Onder begeleiding van Piazza dell’Arte werkten ze in de kunstdisciplines Video, Animatiefilm en Fotografie naar een kunstzinnig product toe. Voor deze jongeren verwijst ‘dromen’ naar sprookjes, oorlog en vrede maar ook naar waanzin en nachtmerries. Laat u verrassen door de kijk van deze jongeren en hun perceptie op ‘dromen’.
 

Pages

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas