SJ-0V4-2.0

Door Carl:
10/05/2015

Ook leerkrachten moeten leren. En waar kan dat beter dan op onze nieuwe locatie in spe. Met viagra pas cher ware "back to the future" allures dompelden we ons onder in een wereld van vervlogen bejaardengeur en kille kelders. Om te denkdromen hoe het er uit zal zien. Leerlingengewoel en ruimte. We zien het helemaal zitten.

Dress code 'Not A Studio'

Door Koen:
09/29/2015

Tessa, Maarten & Senne zijn 'NOT A STUDIO'. Het leerbedrijf gespecialiseerd in drukwerk.  Volg en like hen op Facebook!

EU

Door Sofie:
06/15/2015

‘Nooit meer oorlog!’, was het motto van de net opgerichte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951. De inwoners van de zes deelnemende landen zetten hun schouders onder dit project in de hoop zo banden te kunnen smeden met andere landen en toekomstige oorlogen te vermijden. Nu, 64 jaar later, is Europa een vanzelfsprekendheid geworden. We eten appelsienen afkomstig uit Spanje, gebruiken allemaal CE-producten en moeten geen uren meer aanschuiven bij de grensovergangen. Omdat de EU een ver-van-mijn-bedshow is geworden, haalden we met Europe Direct de EU naar ons. De leerlingen maakten kennis met de geschiedenis van de EU en konden op interactieve wijze deelnemen aan het Europese Parlement en de Europese Commissie. Oude geschillen tussen verschillende landen laaiden kortstondig op maar konden op de speelplaats weer beslecht worden.

Pages

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas