Traject

Valt je oog constant op allerlei knappe etalages, beursstanden, affiches, folders, foto's en verpakkingen? Heb je gevoel voor kleur, vorm en compositie? Beschik je over een creatieve ingesteldheid en heb je aanleg voor tekenen? Ben je gefascineerd door beeldcultuur, tekst en communicatie in al zijn facetten? Dan is deze studierichting iets voor jou!


 

Eerste graad

- 1ste lj. B (1B)
- 2de lj. B (2B)

In de eerste graad wordt ingezet op een brede, algemene vorming, die nog alle ruimte laat voor een gefundeerde keuze richting tweede graad. Het ontginnen en ontwikkelen van jouw talenten staat centraal. Ook jouw toekomstdromen en -wensen krijgen aandacht en ruimte. Als schoolteam vinden we het belangrijk een kwalitatieve, oriënterende rol te spelen in jouw leerloopbaan. Stuk voor stuk gunnen we al onze leerlingen, en dus ook jou, een passend schools en levenstraject op maat, met oog voor succeservaringen en het ontwikkelen van een gezond zelfvertrouwen.

Zoals zichtbaar in de lessentabel wordt voor wiskunde, Nederlands en vreemde talen maximaal ingezet op het behalen van de basisdoelen. Extra uitdaging en verdieping krijg je aangeboden, waar nodig en wenselijk. Ook andere algemene vakken krijgen uiteraard dezelfde nodige aandacht. Binnen Beeld en Muziek maak je kennis met het ruime veld van de kunsten en zet je in op het ontwikkelen van je creativiteit en het ontginnen van je vaktechnische competenties.

Tijdens het tweede leerjaar van de eerste graad krijg je de basisopties Economie en Organisatie en Kunst en Creatie aangeboden. Je ontdekt zo welke competenties bij de hierop volgende studierichtingen en bijhorende beroepenvelden horen en of deze bij je passen of niet.

→ Basisoptie ‘Economie en Organisatie’

→ Basisoptie ‘Kunst en Creatie’

 

 

Tweede graad

- 3de lj. decor & etalage (3D&E)
- 4de lj. publiciteit & etalage (4PUB)

De instromende leerlingen vertonen een ruime interesse voor het maatschappelijk gebeuren in functie van de studierichting. Ze hebben enige artistieke aanleg. Ze staan open voor smaakvorming en hebben gevoel voor esthetiek. Ze vertonen eveneens aanleg voor fijne motoriek, gericht op de tekenkundige, manuele en technische vaardigheden. Ze zijn bereid deze vaardigheden thuis en op school in te oefenen en documentatiemateriaal te verzamelen gerelateerd aan de leerstof. De leerlingen beschikken eveneens over een ruime belangstelling en vaardigheid om digitaal te werken.

De modernisering van het secundair onderwijs zal vanaf schooljaar 2021-2022 ook ingang vinden in de tweede en later ook in de derde graad. Hierdoor zal Sint-Jozef OV4 een domeinschool worden voor 'Kunst & Creatie' met voor BSO een A-finaliteit. Vanaf de tweede graad verandert de studierichting 'Publiciteit & Etalage' naar 'Decor & Etalage'. Deze titel dekt niet volledig de lading, want deze richting biedt een specifieke vorming aan op vlak van beeldcreatie, publicitair vormgeven, ruimtelijk vormgeven en kunstbeschouwing. In de 2de graad komt de basis van ruimtelijk en publicitair vormgeven aan bod, waarna men in de 3de graad meer aandacht zal besteden aan het verder uitdiepen van de inhoudelijke, technische, esthetische en commerciële aspecten ervan.

→ 3D&E (3PUB tot 30 juni 2021)

→ 4PUB (4D&E vanaf 1 september 2022)

 

Derde graad

- 5de lj. publiciteitsgrafiek (5PUG)
- 6de lj. publiciteitsgrafiek (6PUG)
- 7de lj. publiciteit & illustratie (7PUI)

De derde graad bestaat uit twee leerjaren, studierichting 'Publiciteitsgrafiek'. Leerlingen die hier instappen vanuit de tweede graad hebben in hun voorgaande opleiding bewezen dat ze een toekomst hebben binnen de opleiding. Je bent dus vaardig genoeg om opdrachten op een zelfstandige manier uit te werken en tot een goed einde te brengen. Je beschikt over voldoende doorzettingsvermogen en inzicht om opdrachten af te werken binnen opgelegde deadlines. Je vertoont een ruime interesse voor beeldvorming, illustratie en publicitaire aspecten. Bij een gedegen technische kennis hoort ook een ruime creativiteit. Tijdens deze brede opleiding oefen je je in het uitvoeren van reclameopdrachten.

Het overgrote deel van de lesuren is toegespitst op het inoefenen van een aantal praktische vaardigheden die zoveel mogelijk het echte beroepsleven benaderen. In vakken als illustratie, typografie en fotografie leer je omgaan met diciplines eigen aan de grafische wereld. Het spreekt voor zich dat het accent ligt op het gebruik van de laatste nieuwe computertoepassingen met grafische software.

Daarnaast loop je stage in bedrijven uit de sector. Je maakt op deze manier ook kennis met de “echte wereld” van de vormgeving.

 

Specialisatiejaar

Leerlingen die geslaagd zijn in hun stage binnen het reguliere beroepscircuit en GIP kunnen het derde jaar van de derde graad doorlopen. In dit specialisatiejaar gaan we dieper in op de leerstof en vaardigheden van de vorige jaren. Digitale beeldverwerking neemt een belangrijkere plaats in, maar ook algemeen vormende vakken zoals talen en project algemene vakken blijven aan bod komen. Het einddoel is dat je een opdracht volledig en zelfstandig kan uitvoeren, van ontwerp tot afwerking. Maar ook de commerciële kant wordt bestudeerd in het vak bedrijfsbeheer. Daar komen onderwerpen als prijsofferte en facturatie aan bod.

Dit zevende jaar bekroont de publiciteitsstudies met een ‘diploma secundair onderwijs’. Je kan tevens het getuigschrift behalen voor ‘bedrijfsbeheer’, wat de mogelijkheid geeft om als zelfstandige te vestigen. De hogere kwaliteitseisen en samenwerking met het bedrijfsleven moeten na dit zevende jaar een betere kans geven op de arbeidsmarkt.

 

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas