Contact

U kan de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen

 

Inschrijven

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.be. Hebt u interesse, dan is een (vrijblijvend) bezoek aan onze school wenselijk. Zo kan u inschatten of onze school/studierichting de juiste keuze is. 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@sintjozefov4.be. Hierbij ook graag het aantal aanwezige personen vermelden en aangeven over welk leerjaar en welke onderwijsvorm (A-stroom of B-stroom) u informatie wenst.

Indien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas