Contact

U kunt de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen

 

Opendeurdag: zaterdag 12 februari 2022

Tussen 13u en 17u zijn jullie van harte welkom op onze opendeurdag. We communiceren zo snel mogelijk of deze digitaal of fysiek plaats zal vinden. Ongeacht in welke vorm ze doorgaat, mogen jullie er zeker van zijn dat al jullie vragen beantwoord zullen worden.

Wat kunnen jullie verwachten?

o   Informatie over de verschillende richtingen

o   Informatie over de zorgwerking, inschrijvingen en busvervoer

o   Tentoonstelling leerlingenwerk

 

Tijdlijn inschrijvingen schooljaar 2022-2023
 

Vanaf heden gebeuren de aanmeldingen via "Meld-je-aan" van stad Antwerpen op hun website: https://meldjeaanbuso.antwerpen.be. Er gelden twee criteria voor de ordening: in de eerste plaats wordt er geordend op toeval en in de tweede plaats op schoolkeuze.

Hieronder alvast de tijdlijn:

  1. Inschrijven voorrangsgroep ‘kinderen met broer of zus die reeds op onze school ingeschreven zijn’ van 11/02/2022 tot 25/02/2022.
  2. Inschrijven voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’ op 7/03/2022
  3. Aanmelden alle kinderen van 28/03/2022 tot 28/04/2022 (van 9u30 tot 17u00)
  4. Bekendmaking resultaat aanmelding op 12/05/2022
  5. Inschrijven met ticket uit aanmelding van 13/05/2022 tot 07/06/2022
  6. Vrij inschrijven vanaf 13/05/2022

Op 12 mei krijgen alle ouders van de aangemelde kinderen het resultaat. Heeft jouw kind een plek op onze school en wensen jullie gebruik te maken van de schoolbus? Kijk dan zeker eerst na of jullie recht hebben op leerlingenvervoer. Dit kan via de website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs.  Als onze school in het groen wordt weergegeven, dan heeft uw kind recht op een plaats op onze schoolbus. 

Een overzicht van de vrije plaatsen volgt later.

Voor verdere vragen kunt u steeds telefonisch of per mail met ons contact opnemen. Zie hierboven voor de gegevens.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inlichtingen/Schoolreglement

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.beIndien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

Algemene beleidstekst Informatieveiligheid en Privacy van CKSA (= onze overkoepelende scholengemeenschap).

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas