Contact

U kan de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen

 

Inschrijven

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.be. Hebt u interesse, dan is een (vrijblijvend) bezoek aan onze school wenselijk. Zo kan u inschatten of onze school/studierichting de juiste keuze is. 

We voorzien hiervoor drie informatiesessies, dewelke bedoeld zijn voor ouders, leerlingen en andere betrokkenen. Deze zijn gepland op onderstaande data, telkens om 19u.

- 17 mei 2018

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via info@sintjozefov4.be. Hierbij ook graag het aantal aanwezige personen vermelden en aangeven over welk leerjaar en welke onderwijsvorm (A-stroom of B-stroom) u informatie wenst.

Indien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

 

Vrije plaatsen:

- 1B: 4 x TYPE 4 + 3 X TYPE 9

- 7PUI: 1 x TYPE 4 + 2 X TYPE 9

- 1A: 4 x TYPE 4 + 4 X TYPE 9

- 2A: 1 x TYPE 4

 

 

Tijdlijn van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure:


1. Oefenperiode aanmeldingssysteem vanaf 13 november 2017 tot 3 maart 2018 om 20u. Behoor je tot de voorrangsgroep, dan is digitaal aanmelden alsook het oefenen niet nodig.


2. Voorrangsperiode (Broers/zussen/kinderen van een zelfde leefeenheid en kinderen van personeel): van maandag 5 maart 2018 om 8u30 tot vrijdag 16 maart 2018 om 16u. Graag op voorhand telefonisch contact opnemen op het telnr. 03 432 02 20.

3. Aanmeldingsperiode: van donderdag 22 maart 2018 - 10u tot maandag 26 maart 2018 – 24u. Na het invullen van de geboortedatum gebeurt de tijdsregistratie. Hebt u vragen bij de toepassing, dan mag u de school contacteren op het nr. 03 432 02 20, tussen 8u en 16u30. Hebt u geen computer ter beschikking, dan kan u op onze school terecht tijdens de schooluren. Zorg dat u goed op voorhand weet voor welk type u wenst aan te melden (type 4 of type 9). Raadpleeg hiervoor het CLB dat aan de huidige school verbonden is.

4. De ordeningscriteria voor inschrijving zijn bepaald op 20% volgorde van aanmelden en 80% toeval. Bij de berekening wordt de afrondingsregel toegepast: vanaf 0,5 wordt naar boven afgerond. Bijvoorbeeld: er zijn 3 vrije plaatsen. Op basis van chronologie zal 1 plaats worden toegewezen want 20% van 3 = 0,6 geeft 1 en op basis van toeval worden 2 plaatsen toegewezen want 80% van 3 = 2,4 geeft 2.

5. Berichtgeving rond resultaten aanmelden: vrijdag 30 maart 2018. Leerlingen die in aanmerking komen voor een plaats krijgen bevestiging per mail en meteen een moment voor afspraak om in te schrijven. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor een plaats krijgen ook een mail en een bericht van niet-toewijzing met vermelding van plaats in de wachtrij.

6. Inschrijvingsperiode voor de aangemelde jongeren: start op 23 april 2018 om 8u30 en duurt tot en met 17 mei 2018 16u. Indien op 17 mei 2018 geen effectieve inschrijving werd gerealiseerd of hiervoor geen afspraak werd gemaakt, wordt de volgende volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen uitgenodigd tot inschrijving.

7. Klachten kunnen gemeld worden aan de directie mevr. Tally Nuytten, via mail: directie@sintjozefov4.be of telefonisch: 03 432 02 20. In 2de instantie kan men beroep doen op de disfunctiecommissie via de LOP-deskundige, Dimitri De Rijck, als neutraal persoon, via mail: dimitri.derijck@ond.vlaanderen.be of telefonisch: 0490 58 99 60. De klacht moet binnen de vijf werkdagen na het beëindigen van de aanmeldingsperiode gemeld worden. Binnen de 2 dagen komt deze commissie samen om de klacht te behandelen en een antwoord te bieden.

8. Start vrije inschrijvingen vanaf woensdag 18 mei 2018 8u30.

9. Tot en met de 5de schooldag van oktober kan een geweigerde leerling opgebeld worden indien er een plaats vrij komt (in chronologische volgorde volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen).

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas