Contact

U kan de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen

 

Inschrijven

Momenteel kunnen we u nog geen informatie geven over de aanmeld- en inschrijfprocedure voor het schooljaar 2019-2020. De Commissie inzake leerlingenrechten dient onze school nog goedkeuring te geven over de tijdlijn van onze aanmeld- en inschrijfprocedure voor volgend schooljaar.

Wij danken u alvast voor uw geduld en hopen eind oktober de procedure kenbaar te kunnen maken.

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.be.

Heeft u interesse om onze school beter te leren kennen, dan nodigen wij u alvast uit op onze opendeurdag op zaterdag 16 februari. De planning van deze dag wordt later nog bekend gemaakt.

Indien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas