Contact

U kunt de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen
 

Tijdlijn inschrijvingen schooljaar 2021-2022 
 

Vanaf heden gebeuren de aanmeldingen via "Meld-je-aan" van stad Antwerpen op hun website: https://meldjeaanbuso.antwerpen.be. Er gelden twee criteria voor de ordening: in de eerste plaats wordt er geordend op toeval en in de tweede plaats op schoolkeuze.

Stad Antwerpen heeft ook een overzichtelijke brochure ontwikkeld. Deze brochure bevat alle informatie die je nodig hebt om de aanmelding op een juiste manier door te voeren. Lees deze zeker grondig door. De flyer vat de belangrijkste info nog eens samen.

Voor verdere vragen kunt u steeds telefonisch of per mail met ons contact opnemen. Zie hierboven voor de gegevens.

Hieronder alvast de tijdlijn:

  1. Inschrijven voorrangsgroep ‘kinderen met broer of zus die reeds op onze school ingeschreven zijn’ van 04/03/2021 tot 18/03/2021.
  2. Inschrijven voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’ vanaf 19/03/2021
  3. Aanmelden alle kinderen van 22/04/2021 tot 07/05/2021 (van 9u30 tot 17u00)
  4. Bekendmaking resultaat aanmelding op 28/05/2021
  5. Inschrijven met ticket uit aanmelding van 31/05/2021 tot 18/06/2021
  6. Vrij inschrijven vanaf 31/05/2021

Op 28 mei krijgen alle ouders van de aangemelde kinderen het resultaat. Heeft jouw kind een plek op onze school en wensen jullie gebruik te maken van de schoolbus? Kijk dan zeker eerst na of jullie recht hebben op leerlingenvervoer. Dit kan via de website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs.  Als onze school in het groen wordt weergegeven, dan heeft uw kind recht op een plaats op onze schoolbus. 

Een overzicht van de vrije plaatsen vindt u op de website van meld-je-aan: https://drive.google.com/file/d/1Lo52N9JTjLvCNBnBhdxEFKRJ3TaN_d0r/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inlichtingen/Schoolreglement

Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.beIndien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

Algemene beleidstekst Informatieveiligheid en Privacy van CKSA (= onze overkoepelende scholengemeenschap).

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas