Contact

U kan de school contacteren via de volgende kanalen:

- Directie:
Tally Nuytten:
mail: directie@sintjozefov4.be

- Secretariaat:
tel: 03 432 02 20
mail: info@sintjozefov4.be

- Hoofdingang van de school:
Sint-Jozef OV4
Sint-Jacobsmarkt 38
2000 Antwerpen

 

Inschrijven

De nodige informatie betreffende het aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 wordt spoedig online geplaatst. Hieronder vindt u de tijdslijn van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure van vorig schooljaar:

1. Oefenperiode aanmeldingssysteem tot 1 maart 2019 om 20u. 
2. Vrije plaatsen bekend maken op donderdag 28 februari 2019.
3. Voorrangsperiode (Broers/zussen/kinderen van een zelfde leefeenheid en kinderen van personeel): van maandag 11 maart 2019 om 8u30 tot vrijdag 22 maart 2019 om 16u.
4. Vrije plaatsen bekend maken op donderdag 21 maart 2019.
5. Aanmeldingsperiode: van maandag 25 maart 2019 - 10u tot woensdag 27 maart 2019 – 24u.
6. Berichtgeving van de resultaten: ten laatste op vrijdag 29 maart 2019. De wachttijd tot melding van het resultaat wordt beperkt gehouden. De toewijzing van plaatsen gebeurt volgens twee criteria, nl. 20% chronologie en 80% toeval. Leerlingen die in aanmerking komen voor een plaats krijgen bevestiging en meteen een moment voor afspraak om in te schrijven. Er wordt een leesbevestiging gevraagd. Indien we de dag voor de start van inschrijvingsperiode (1/04/2019) nog geen reactie hebben gekregen (een leesbevestiging is immers niet volledig waterdicht), dan zal de school telefonisch contact opnemen.
7. Inschrijvingsperiode: start op maandag 1 april 2019 om 8u30 en loopt tot dinsdag 7 mei 2019 om 16 u.. Indien op 7 mei 2019 geen effectieve inschrijving werd gerealiseerd of hiervoor geen afspraak werd gemaakt, wordt de volgende volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen uitgenodigd tot inschrijving.
8. Start vrije inschrijvingen: vanaf woensdag 8 mei 2019 om 8.30u.
9. Klachten kunnen gemeld worden aan de directie van de betrokken school. In 2de instantie kan men beroep doen op de disfunctiecommissie via de LOP-deskundige als neutraal persoon. De klacht moet binnen de vijf schooldagen na de toekenning van het resultaat gemeld worden. Binnen de 2 schooldagen na ontvangst van de klacht komt deze commissie samen om de klacht te behandelen en een antwoord te bieden.
10. Tot en met de 5de schooldag van oktober kan een geweigerde leerling opgebeld worden indien er een plaats vrij komt volgens de volgorde op de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen.

 
 
Inlichtingen/Schoolreglement:
 
Indien u inlichtingen wenst over onze school, dan kan u dit kenbaar maken via het mailadres info@sintjozefov4.beIndien u inschrijft, dan betekent dit dat u akkoord gaat met het schoolreglement, wat u hier kan raadplegen: Schoolreglement

 

Vrije plaatsen:

1B: één plaats type 4

1A: één plaats type 4

6MM: 3 vrije plaatsen

 

Opendeur

Onze opendeurdag gaat door op zaterdag 15 februari 2020. Bijkomende informatie wordt spoedig online geplaatst.

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas