Wat is GON?

Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsvorm tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Leerlingen met een beperking en/of leer- en opvoedingsproblemen die de lessen volgen in het gewoon onderwijs, kunnen daarbij extra ondersteuning krijgen vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
 
Onze school richt zich naar jongeren met een lichamelijke, (neuro-) motorische handicap en/of autismespectrumstoornis die lessen volgen in het secundair of hoger onderwijs. Klik hier en breng een bezoek aan onze website.
 

Opstarten van een GON

De vraag naar GON-begeleiding kan zowel van de ouders zelf, de school, het CLB als van een hulpverleningsdienst komen. Wanneer de verschillende partijen de hulpvraag terecht vinden, kan een GON-begeleiding opstarten. Tijdens de startvergadering ondertekenen de betrokken partijen het integratieplan ‘geïntegreerd onderwijs’. Het integratieplan omschrijft de problematiek van de leerling, de hulpvraag en de inhoud van de hulpverlening.

De GON-begeleiding vindt in principe plaats op de gastschool tijdens twee opeenvolgende lestijden.

De betrokken partijen zijn:

 • - De ouders of de meerderjarige leerling;
 • - De school voor gewoon onderwijs, de gastschool;
 • - Het CLB van de gastschool;
 • - De school voor buitengewoon onderwijs, de dienstverlenende school;
 • - Het CLB van de dienstverlenende school indien de leerling daarvoor lessen volgde in het buitengewoon onderwijs;

Invulling van GON

De GON-begeleider is een soort coach die samen met de leerling en de gastschool probeert (leer)hindernissen te overbruggen. Daarvoor werkt de begeleider op 3 niveaus:

1. Leerlinggerichte ondersteuning
Op didactisch vlak kunnen leerling en begeleider werken aan problemen inzake tempo, zelfstandig werken, leren leren, leren organiseren en plannen van schoolwerk… De begeleider zoekt ook naar ondersteunende hulp-
middelen als dit nodig is. Op sociaal-emotioneel vlak besteden we aandacht aan het ‘anders zijn’, de confrontatie en integratie in de ‘gewone’ wereld.

2. Schoolgerichte ondersteuning
- Hier zal de GON-begeleider de gastschool informeren over de beperking van de leerling en de implicaties hiervan op het schoolleven.

 • - De begeleider zal tips aanreiken, didactische hulpmiddelen, methodes, compenserende maatregelen, …
 • - De Gon-begeleider zal zoeken naar haalbare aanpassingen in de manier van evalueren
 • - De begeleider zal ondersteuning bieden tijdens praktijklessen, zoeken naar aangepaste werkplaatsen, …
 •  
 • 3. Gezinsgerichte ondersteuning
 • - Hier zal de GON-begeleider de ouders regelmatig informeren over het schoolgebeuren, de begeleidingsresultaten en de evolutie van de jongere
 • - Ook zal de begeleider de toekomstmogelijkheden bespreken
 • - De GON-begeleider zal de ouders indien wenselijk wegwijs maken in de sociale kaart.

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas