Traject

Ben je gefascineerd door websites, animaties, scripting, fotografie, beeldbewerking, lay-out, videoproducties, muziekclips of door een combinatie van deze elementen? Dan is de studierichting 'Multimedia' perfect voor jou. Het is dé grafische opleiding waar alle vormen van interactiviteit aan bod komen!

De modernisering van het secundair onderwijs zal vanaf schooljaar 2021-2022 ook ingang vinden in de tweede en later ook de derde graad. Momenteel worden de leerplannen hiervoor Vlaanderenbreed nog uitgewerkt. Wij communiceren graag alle correcte informatie op onze website zodra mogelijk.

 


 

Eerste graad

In de eerste graad wordt ingezet op een brede, algemene vorming, die nog alle ruimte laat voor een gefundeerde keuze richting tweede graad. Het ontginnen en ontwikkelen van jouw talenten staat centraal. Ook jouw toekomstdromen en -wensen krijgen aandacht en ruimte. Als schoolteam vinden we het belangrijk een kwalitatieve, oriënterende rol te spelen in jouw leerloopbaan. Stuk voor stuk gunnen we al onze leerlingen, en dus ook jou, een passend schools en levenstraject op maat, met oog voor succeservaringen en het ontwikkelen van een gezond zelfvertrouwen.

Zoals zichtbaar in de lessentabel wordt voor wiskunde, Nederlands en vreemde talen maximaal ingezet op het behalen van de basisdoelen. Extra uitdaging en verdieping krijg je aangeboden, waar nodig en wenselijk. Ook andere algemene vakken krijgen uiteraard dezelfde nodige aandacht. Binnen Beeld en Muziek maak je kennis met het ruime veld van de kunsten en zet je in op het ontwikkelen van je creativiteit en het ontginnen van je vaktechnische competenties.  

Tijdens het tweede leerjaar van de eerste graad krijg je de basisoptie Kunst en Creatie aangeboden. Je ontdekt zo welke competenties bij de hierop volgende studierichtingen en bijhorende beroepenvelden horen en of deze bij je passen of niet.

Basisoptie 'Kunst en Creatie': verschillende aspecten van creatie en artistieke, kunstzinnige vorming komen aan bod in deze basisoptie. Doel is je artistieke competenties en creativiteit (verder) te ontwikkelen en je te ontplooien als persoon via zintuigelijk beleven en het genieten en ervaren van beeld, klank, beweging, enzovoort. Je leert je uiten in allerlei expressievormen door met nieuwe vaardigheden en technieken aan de slag te gaan. Je verkent verschillende vormen tot expressie zoals beeld, beweging, klank, media en woord en ervaart het samenspel ertussen. Je ontdekt hoe je je kan uitdrukken in deze diverse expressievormen en leert artistiek-creatieve uitdagingen aan te pakken via een artistiek proces. Door onderzoekend leren, het toepassen van sociale en communicatieve vaardigheden, het aanleren en correct leren gebruiken van vakterminologie en het functioneel leren toepassen van digitale vaardigheden leer je met een nieuwsgierige betrokkenheid onderzoekend en analytisch omgaan met kunst en cultuur.

Verduidelijking TalentLABs, klasuur en differentiatie

 

Tweede graad

Deze graad bestaat uit twee leerjaren, studierichting 'Grafische media'. Het betreft een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten. Je leert werken met de programma’s Photoshop, Indesign & Illustrator en een eenvoudig concept vertalen in een grafisch ontwerp. Je plant en verzorgt de drukvoorbereiding van het eigen ontwerp met professionele software. Je leert eenvoudige, gedrukte producten ontwerpen en drukken, met de druktechnieken zeefdruk en offset. Verder zijn ook internettoepassingen, webdesign en presentatiesoftware aan de orde.

Na de tweede graad biedt onze school de studierichting 'Multimedia' aan.

 

Derde graad

De derde graad bestaat uit twee leerjaren, studierichting 'Multimedia'. Multimediatechnieken is een grafische opleiding met aandacht voor alle vormen van interactiviteit. Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes wordt breed en sterk technologisch-inzichtelijk onderbouwd. Het is een ideale studierichting voor jongeren die geboeid zijn door websites, animaties, fotografie, beeldbewerking, lay-out, videoproducties, muziekclips, ... Je leert de lay-out en illustraties voor publicaties verzorgen. Je leert een interactieve en dynamische website maken, klantgericht ontwerpen en de media (tekst, illustratie, fotografisch beeld, 2D-animatie, video en audio) voorbereiden voor eigen webontwerp en paginaopmaak. Je kan documenten opmaken voor meerkleurendruk in de offset-techniek en voor uitvoer via print (enkelvoudig drukwerk en pagina’s voor recto verso werk).

 

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas