Werk/Projecten

Door: 
4GRM - Grafisch Ontwerp
March, 2018
Door: 
5PUG - PUB. FOTO.
February, 2018
Door: 
4PUB - Publiciteit
February, 2018

GON - begeleiding

Wat is GON? Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsvorm tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Leerlingen met een beperking en/of leer- en opvoedingsproblemen die de lessen volgen in het gewoon onderwijs, kunnen daarbij extra ondersteuning krijgen vanuit een school voor buitengewoon onder- wijs. Onze school richt zich naar jongeren met een lichamelijke, (neuro-) motorische handicap en/of autismespectrumstoornis ...
Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas